Vaše žádost stále nebyla vyřízena?

O penzi jste si včas zažádali, předložili jste všechny potřebné doklady a Vaše žádost byla postoupena na Českou správu sociálního zabezpečení do Prahy. S odchodem do důchodu si tedy již neděláte žádné starosti. Loučíte se s kolegy v zaměstnání a plánujete si svůj další volný čas. Ale uplynulo zákonných 90 dnů a Vy stále nemáte rozhodnutí ani platební výměr.

Evidence musí být kompletní

Nejčastějším důvodem, proč není včas vyřízena žádost bývá v došetřování chybějících dob pojištění. Zaměstnavatelé někdy nezašlou některé dokumenty a pokud vše není kompletní, nemůže být o důchodu rozhodnuto. V takovém případě Vás Česká správa sociálního zabezpečení uvědomí, že nemohla Vaši žádost v zákonné lhůtě vyřídit a Vy si můžete zažádat o zálohu.

Vaše žádost stále nebyla vyřízena?