nafukovací dildo

Každý jsme jiný

Lidská různorodost je takřka nekonečná. Nejenže se lišíme etnicitou, konfesí, ideovými a politickými názory a podobně! My se dokonce lišíme i sexuální orientací! Z rozdílů mezi lidmi a například právě z rozdílných přístupů těchto lidí k lidem ostatním, lze vysledovat mnohé zdroje