Převzali jste starou firmu?

Pokud jste koupili, či převzali starou firmu, které se ne zrovna dařilo, je možné, že jste zdědili i administrativní prostory, které jako by vypadly z filmů šedesátých a sedmdesátých let. Bývalí majitelé si pravděpodobně neuvědomovali, že pracovní prostředí ovlivňuje psychicky i lidi, kteří jsou v něm minimálně osm hodin denně nuceni trávit čas prací. Depresivně působící prostředí zajisté nepůsobí na pracovní morálku a produktivitu práce žádným povzbuzujícím způsobem. To věděli podnikatelé již před sto lety.

Jak se levně dostat z nejhoršího

Nebudete mít třeba prostředky na kompletní obměnu a obnovu kancelářského nábytku vámi převzaté firmy. Něco ale udělat musíte. Začněte tam, kde vaši zaměstnanci tráví prací převážnou část své pracovní doby. Znamená to místa, kde se pracuje na PC rozhodující část pracovní doby. Tam je největší možnost pokroku v produktivitě, ale také v ochraně zdraví pracovníků.

Převzali jste starou firmu?