Nezbyl jim čas na partnerství

Mnoho lidí v určitém věku si klade otázku:kdy do důchodu. Jsou totiž lidé, kteří se do důchodu velmi těší. Například mnozí manželé. Když byli mladí, trávili většinu času v zaměstnání a sotva zvládali věnovat se dětem a jejich výchově. Bylo velmi pracné si je vypiplat. Pak bylo období, kdy pomáhali s vnoučaty nebo s nemocnými rodiči. Vždy bylo co na práci a nikdy dost času na partnerství.

Doba, kdy lze dohnat ztracená léta

Mnozí lidé by si rádi vynahradili ty roky, které zanedbali a s úderem penzijního věku s radostí odcházejí na zasloužený odpočinek, aby si společně užívali sebe navzájem a života. Milé dospělé děti, nemějte jim za zlé, když nebudou mít nyní dost času na vnoučátka. Potřebují totiž čas na sebe.

Nezbyl jim čas na partnerství