Každý jsme jiný

Lidská různorodost je takřka nekonečná. Nejenže se lišíme etnicitou, konfesí, ideovými a politickými názory a podobně! My se dokonce lišíme i sexuální orientací! Z rozdílů mezi lidmi a například právě z rozdílných přístupů těchto lidí k lidem ostatním, lze vysledovat mnohé zdroje nedorozumění a dokonce animozit, vedoucích až k válkám a nenávisti nejen mezi státy, národy, ale i skupinami lidí v téže společnosti.

Rovnoprávnost v sexu

Naproti tomu jsou i oblasti, kde se rozdíly mezi lidmi respektují a vychází se jim vstříc. Touto oblastí je například výroba erotických pomůcek. Některé pomůcky svou konstrukcí vyhovují hned více skupinám lidí, zaměřeným na různé způsoby sexuálního uspokojení. Dobrým příkladem jsou například nafukovací dilda, která uspokojí heterosexuály, bisexuály, ale i homosexuály.

Každý jsme jiný
Tagged on: